Nasze Centrum Językowe charakteryzuje się nowatorskim i oryginalnym podejściem w nauczaniu języków obcych. Łączymy metodę polisensoryczną (naukę języków wszystkimi zmysłami) oraz metodę bezpośrednią (direct method)…